Oferta

Przedmiotem działalności są usługi w zakresie BHP, a w szczególności:

  • szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • dokumentacja powypadkowa,
  • instrukcje stanowiskowe,
  • analiza stanu bezpieczeństwa w firmie.